คุณผู้ชายเชิญทางนี้ค่ะ
ReadyPlanet.com
คุณผู้ชายเชิญทางนี้ค่ะ

 

โปรดดูขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อวัดขนาดที่เหมาะสม

1. กรุณา download กระดาษวัด A4 จากที่นี่

หากคุณไม่มีเครื่องพิมพ์ให้วาดเส้นแนวตั้งและเส้นแนวนอนบนกระดาษเปล่า A4 ดังแสดงในรูปต่อไปนี้เพิ่มมาตราส่วนและสร้างแผ่นวัด

 2. วัดบนพื้นแข็งในแนวนอน วางหนังสือหรือกล่องบนแนวนอนของกระดาษที่เตรียมไว้ใน 1. วางกึ่งกลางส้นเท้าและนิ้วชี้บนเส้นกึ่งกลางจัดส่วนที่ยื่นออกมามากที่สุดของส้นเท้าให้ชิดกับแนวหนังสือ (หรือกล่อง) แล้วยืนตรงบนกระดาษ  3. นำหนังสือมาวางไว้ที่ปลายเท้าของคุณแล้ววางให้ตั้งฉากกับเส้นแนวตั้งที่ปลายนิ้วเพื่อทำเครื่องหมาย ขณะทำเครื่องหมายให้ยืดหลังและยืนตรง
   
 4. ค่าที่วัดได้จากเส้นแนวนอน (ส้นเท้า) ถึงตำแหน่งของเครื่องหมาย (ปลายนิ้วที่ยาวที่สุด) คือความยาวเท้า

เมื่อค่าที่วัดได้คือ 25.3 ซม

ไซส์รองเท้าคือ  25.5 ซม


* โปรดดู "แผนภูมิขนาดรองเท้า" ด้านล่าง
 

 

  

  เคล็ดลับง่ายๆ....

  พันเทปรอบเท้าให้แน่น แล้วคลายออกเล็กน้อย จะวัดได้แม่นยำ
  ในกรณีที่ใช้เชือกวัด ให้ใช้วิธีเดียวกัน นำความยาวที่ได้มาวัดกับไม้บรรทัดค่ะ

 

วิธีวัดเท้า

Download แผ่นวัดเท้า
เลือกรองเท้าให้ลูก... How To?
เกี่ยวกับไซส์รองเท้า
ทำความเข้าใจเท้าของลูก