การคืนและเปลี่ยนสินค้า
ReadyPlanet.com
การคืนและเปลี่ยนสินค้า

เงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า (Online Store)
เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสามารถมั่นใจในการซื้อสินค้า Online กับ JOLI SNOB
เรามีบริการ “เปลี่ยน”​และ “คืน” รองเท้าที่ซื้อไปแล้วให้กับลูกค้า ตามรายละเอียดด้านล่างนี้
การเปลี่ยนหรือคืน เปลี่ยนหรือคืนได้ ภายใน 14 วัน  (นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า)
 โดยจะต้องเป็นสินค้าที่สั่งซื้อผ่านช่องทางดังนี้
        www.jolisnob.net
        หรือ inbox ผ่าน JoliSnobThailand Facebook Page
        หรือ LINE jolisnob เท่านั้น

สาเหตุการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
-รองเท้าถูกใจ! แต่ขนาดไม่พอดี....ต้องการเปลี่ยนขนาด
-สินค้าที่ส่งไปไม่ตรงตาม “ขนาด” “สี” หรือ “รุ่น” ที่สั่งไว้
-สินค้ามีตำหนิหรือชำรุดที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความผิดพลาดของทางผู้ผลิต

*กรณีข้างต้น JOLI SNOB จะรับผิดชอบค่าจัดส่งในการคืนสินค้าให้แก่ลูกค้า เท่ากับจำนวนเงินค่าขนส่งลงทะเบียน

สินค้าที่อยู่ในเกณฑ์เปลี่ยนและคืนได้ ต้องเป็นสินค้าที่ซื้อจากบริษัท JOLI SNOB เท่านั้น
   -สินค้าอยู่ในสภาพเดิม เช่นเดียวกับตอนที่ได้รับสินค้า คือยังไม่ผ่านการใช้งาน (ยกเว้นทดลองใส่ในห้องที่พื้นสะอาด)
ไม่มีรอยขีดข่วน คราบสกปรก หรือความเสียหายใดๆ
   -สินค้าต้องกลับมาพร้อมกับกล่องและสิ่งของต่างๆ ในกล่อง ได้แก่ กระดาษห่อสินค้า แผ่นป้ายคุณสมบัติสินค้า ฯลฯ

** ข้อควรระวัง **
กรุณาทดลองสวมใส่และใช้งานภายในห้องที่พื้นสะอาดเสมอ รองเท้าที่ผ่านการใช้งานภายนอกห้องแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้อีก

สินค้าที่ไม่อยู่ในเกณฑ์เปลี่ยนหรือคืนได้
    1.สินค้าที่ไม่ได้ซื้อโดยตรงกับ JOLI SNOB
    2.สินค้าที่ไม่มีใบเสร็จยืนยันราคาและวันที่ที่ซื้อสินค้า
    3.สินค้าที่ซื้อไปแล้วเกิน 14 วัน (นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า)
    4.สินค้าเกิดรอยขีดข่วน คราบสกปรก หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากลูกค้าภายหลังได้รับสินค้าไปแล้ว
    5.สินค้ามีร่องรอยในการสวมใส่ออกไปข้างนอก
    6.สินค้าหรือบางส่วนของสินค้ามีการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงสภาพให้ต่างไปจากสภาพเดิม
    7.สินค้าที่สภาพภายนอกหรือหีบห่อเกิดความชำรุดภายหลังจากลูกค้าได้รับสินค้าไปแล้ว
    8.ป้าย Barcode ที่กล่องสินค้าถูกแกะออก
    9. ป้ายคุณสมบัติสินค้าต่างๆ ไม่ครบถ้วน
   10.สินค้าที่ไม่สามารถระบุได้ว่ามีตำหนิ ไม่สมบูรณ์หรือเสียหายอันเกิดจากผู้ผลิต

**ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เปลี่ยนหรือคืนและถือเป็นที่สิ้นสุด
อย่างไรก็ตาม JOLI SNOB จะดูแลคุณลูกค้า ที่ซื้อสินค้าของเราไปตลอดอายุการใช้งานของสินค้า
ในการให้คำปรึกษา ดูแลรักษา หรือรับซ่อมแซม(มีค่าใช้จ่าย)
เพื่อเป็นการตอบแทนความรักและความไว้วางใจที่คุณลูกค้ามีให้เรามาโดยตลอด

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
Our Policy

การสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์
วิธีชำระเงิน
ซื้อรองเท้า JOLI SNOB ได้ที่ไหน